MORGEN GRATIS BEZORGD

Privacybeleid

Mesmo respecteert de privacy van haar websitebezoekers, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de automatische verwerking van persoonsgegevens. Mesmo heeft daarom een ​​beleid geformuleerd en geïmplementeerd voor volledige transparantie met onze klanten over de verwerking van persoonsgegevens, het doel(en) ervan en de mogelijkheden om uw wettelijke rechten zo goed mogelijk uit te oefenen.

Als u aanvullende informatie nodig heeft over de bescherming van persoonsgegevens, kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De huidige beschikbare versie van dit privacy- en cookiebeleid is de enige versie die van toepassing is tijdens een bezoek aan www.mesmo1.com totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Definities
Website (hierna: “website”): www.mesmo1.com.
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna: “de verwerkingsverantwoordelijke”): Mesmo, gevestigd aan Maashaven Zuidzijde 2, 3081 AE Rotterdam, Nederland, KvK-nummer: 71942785.
Persoonsgegevens die de verwerkingsverantwoordelijke over u kan verzamelen
Uw persoonsgegevens worden verzameld door de verwerkingsverantwoordelijke. Onder persoonsgegevens wordt verstaan ​​alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“betrokkene”). De persoonsgegevens die op de website worden verzameld, worden door de verzamelaar voornamelijk gebruikt om een ​​(commerciële) relatie met u te onderhouden en indien van toepassing uw bestellingen af ​​te handelen. Zij worden vastgelegd in een (elektronisch) register.

Contactgegevens (zoals uw naam, geboortedatum, nationaliteit, e-mailadres, postadres, telefoonnummer) die u aan ons verstrekt wanneer u de volgende handelingen uitvoert op de website: registreren of een account aanmaken, een formulier invullen of u abonneren op onze nieuwsbrief, details van alle transacties die u heeft uitgevoerd: creditcard- of debetkaartinformatie, IP-adres, persoonlijke gegevens die u ons verstrekt wanneer u met ons communiceert, persoonlijke informatie verzameld van derden, zoals sociale netwerken, informatie uit enquêtes.

Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens
De verwerkingsverantwoordelijke kan uw persoonsgegevens aan derden bekendmaken indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een dienst die de verwerkingsverantwoordelijke aanbiedt. In het bijzonder:

Uw persoonsgegevens worden automatisch verwerkt via onze hostingprovider van de website, Shopify, gevestigd te 151 O'Connor Street, begane grond, Ottawa, ON K2P 2L8, Canada.

Alleen uw noodzakelijke persoonlijke gegevens (uw naam en postadres) worden gedeeld met het koeriersbedrijf ups om uw bestelling te labelen en te verzenden.

Alleen uw noodzakelijke persoonlijke gegevens (zoals uw naam en creditcard-/betaalkaartnummer) worden verwerkt wanneer u uw bestelling betaalt via de betalingsprovider Shopify, opgericht bij 151 O'Connor Street, begane grond, Ottawa, ON K2P 2L8, Canada.

Wanneer u de website bezoekt, haalt Google Analytics uw IP-adres uitsluitend op voor statistische doeleinden.

Bij het aanmelden voor de nieuwsbrief verzamelt de e-mailmarketingprovider de minimaal vereiste persoonlijke gegevens (uw naam en e-mailadres).

Bij overtreding van enige wet- of regelgeving, waarvan een bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten de door de verzamelaar verzamelde persoonsgegevens nodig hebben, worden deze na uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten aan hen verstrekt, waarna deze persoonsgegevens gegevens vallen niet meer onder de bescherming van de bepalingen van dit privacybeleid. Indien informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke bij het opvragen van deze gegevens het verplichte karakter van deze informatie aangeven.

Beveiliging van uw gegevens
De verwerkingsverantwoordelijke heeft de nodige veiligheidsmaatregelen genomen om de persoonsgegevens van onze gebruikers te beveiligen. De verwerkingsverantwoordelijke heeft beveiligingsmaatregelen getroffen om verlies, illegaal gebruik of verkeerd gebruik van gegevens te voorkomen.

Let op: ook al neemt de verwerkingsverantwoordelijke alle noodzakelijke stappen om uw persoonsgegevens te beschermen, de verwerkingsverantwoordelijke kan niet garanderen dat uw gegevens 100% veilig zijn, noch dat er zich een datalek zal voordoen. Om de kans op een datalek te verkleinen adviseert de verwerkingsverantwoordelijke u met klem alle passende maatregelen te nemen om uw apparatuur en gegevens te beschermen tegen gevaren zoals virusaanvallen op internet.

Bewaring van uw persoonlijke gegevens
De verwerkingsverantwoordelijke bewaart uw persoonsgegevens slechts zo lang als nodig is om het doel te bereiken waarvoor deze zijn verzameld. De verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur die bij wet is bepaald.

Let op, de verwerkingsverantwoordelijke kan uw account op elk moment verwijderen als u zich niet aan ons privacy- en cookiebeleid houdt.

Verzamelde gegevens en commerciële aanbiedingen
Indien u tijdens uw bezoek aan de website persoonsgegevens van andere betrokkenen tegenkomt, dient u zich te onthouden van verzameling, ongeoorloofd gebruik of enige andere handeling die inbreuk maakt op de privacy van de betrokkene(n). De verzamelaar is in deze omstandigheden niet verantwoordelijk.

Uw rechten met betrekking tot informatie
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft elke betrokkene recht op informatie over en toegang tot, en rectificatie, verwijdering en beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens, evenals het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevens draagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@mesmo1.Com. Ieder verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van een geldig legitimatiebewijs, waarop u uw handtekening zet en het adres vermeldt waarop de verantwoordelijke contact met u kan opnemen.

Binnen een maand na het ingediende verzoek ontvangt u van ons antwoord. Afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken kan deze termijn worden verlengd tot twee maanden.


COOKIE-VOORKEUREN
Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf van uw computer, mobiele telefoon, smartwatch of tablet wordt opgeslagen. De informatie uit dit bestand kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Door het gebruik van cookies kan de website efficiënter functioneren en functioneren. Ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet zijn van groot belang. Dankzij de (anonieme) input van bezoekers kunnen wij het gebruik van de website verbeteren en gebruiksvriendelijker maken.

Cookies accepteren
Met een zogenaamde cookiebanner op de website kunt u toestemming geven voor het gebruik van cookies door op de knop “ok” te klikken. Doorgaan met navigeren op onze website zonder op de knop “ok” te klikken of er specifiek voor kiezen om de toestemmingen te beheren, staat gelijk aan het verlenen van toestemming voor het gebruik van alle cookies.

Type cookies en doel Deze website gebruikt de volgende soorten cookies:

Technische cookies
Dit is nodig voor het functioneren van de website. Bijvoorbeeld om te kunnen inloggen of om fraude met uw account op te sporen.

Functionele cookies
Hierdoor kunnen wij de website beter en gebruiksvriendelijker laten functioneren voor de bezoeker. Bijvoorbeeld: wij slaan uw inloggegevens op of wat u in uw winkelmandje heeft geplaatst.

Analytische cookies
Deze zorgen ervoor dat er een anonieme cookie wordt gegenereerd wanneer u de website bezoekt. Deze cookies weten of u de site al eerder heeft bezocht of niet. Alleen bij het eerste bezoek wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt gebruik gemaakt van de bestaande cookie. Deze cookie is alleen voor statistische doeleinden.

Sociale media-gerelateerde cookies
Dit is nodig om uw sociale netwerkaccount te laten communiceren met onze website. Met deze cookie kunt u bijvoorbeeld inhoud van onze website delen op uw sociale netwerkpagina.

Terug naar boven